English  |  中科院化学所  |  中国科学院
 首 页  人员 研究方向 研究成果 科研设备 招生招聘 图片展 联系方式 链接 新闻动态
 
研究成果
代表性论文
论文
专著
专利
  代表性论文 
当前位置:首页 > 郭玉国 > 研究成果 > 代表性论文
Kinetic Origin of Planar Gliding in Single-Crystalline Ni-Rich Cathodes
Xin-Hai Meng, Ting Lin, Huican Mao, Ji-Lei Shi,* Hang Sheng, Yu-Gang Zou, Min Fan, Kecheng Jiang, Rui-Juan Xiao, Dongdong Xiao,* Lin Gu, Li-Jun Wan,* and Yu-Guo Guo*
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 11338.

2022-06-15
Selective Extraction of Transition Metals from Spent LiNixCoyMn1-x-yO2 Cathode via Regulation of Coordination Environmentv
Xin Chang, Min Fan, Chao-Fan Gu, Wei-Huan He, Qinghai Meng*, Li-Jun Wan, Yu-Guo Guo*
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202202558.

2022-03-25
Competitive Doping Chemistry for Nickel-Rich Layered Oxide Cathode Materials
Yu-Jie Guo, Chao-Hui Zhang, Sen Xin*, Ji-Lei Shi, Wen-Peng Wang, Min Fan, Yu-Xin Chang, Wei-Huan He, Enhui Wang, Yu-Gang Zou, Xin’an Yang, Fanqi Meng, Yu-Ying Zhang, Zhou-Quan Lei, Ya-Xia Yin*, an...
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202116865.

2022-03-25
Micron-Sized SiMgyOx with Stable Internal Structure Evolution for High-Performance Li-Ion Battery Anodes
Yi-Fan Tian, Ge Li, Di-Xin Xu, Zhuo-Ya Lu, Ming-Yan Yan, Jing Wan, Jin-Yi Li, Quan Xu*, Sen Xin, Rui Wen, Yu-Guo Guo*
Adv. Mater., 2022, 34, 2200672.

2022-03-10
An Air-Stable High-Nickel Cathode with Reinforced Electrochemical Performance Enabled by Convertible Amorphous Li2CO3 Modification
Hang Sheng, Xin-Hai Meng, Dong-Dong Xiao, Min Fan, Wan-Ping Chen, Jing Wan, Jilin Tang, Yu-Gang Zou, Fuyi, Wang, Rui Wen, Ji-Lei Shi,* and Yu-Guo Guo*
Adv. Mater., 2022, 34, 2108947.

2022-01-12
Mitigating the Kinetic Hindrance of Single-Crystalline Ni-Rich Cathode via Surface Gradient Penetration of Tantalum
Yu-Gang Zou+, Huican Mao+, Xin-Hai Meng, Ya-Hao Du, Hang Sheng, Xiqian Yu, Ji-Lei Shi,* and Yu-Guo Guo*
Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 26535.

2021-10-06
Cooperative Shielding of Bi-Electrodes via In Situ Amorphous Electrode−Electrolyte Interphases for Practical High-Energy Lithium-Metal Batteries
Jia-Yan Liang, Xu-Dong Zhang, Yu Zhang, Lin-Bo Huang, Min Yan, Zhen-Zhen Shen, Rui Wen, Jilin Tang, Fuyi Wang, Ji-Lei Shi,* Li-Jun Wan,* and Yu-Guo Guo*
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 16768.

2021-10-06
Boron-doped sodium layered oxide for reversible oxygen redox reaction in Na-ion battery cathodes
Yu-Jie Guo, Peng-Fei Wang, Yu-Bin Niu, Xu-Dong Zhang, Qinghao Li, Xiqian Yu,Min Fan, Wan-Ping Chen, Yang Yu, Xiangfeng Liu, Qinghai Meng, Sen Xin, Ya-Xia Yin* & Yu-Guo Guo *
Nat. Commun., 2021, 12, 5267

2021-09-07
Bridging Interparticle Li+ Conduction in a Soft Ceramic Oxide Electrolyte
Wan-Ping Chen, Hui Duan, Ji-Lei Shi, Yumin Qian, Jing Wan, Xu-Dong Zhang, Hang Sheng, Bo Guan, Rui Wen, Ya-Xia Yin, Sen Xin,* Yu-Guo Guo,* and Li-Jun Wan
J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 5717

2021-04-28
High-Efficiency Cathode Sodium Compensation for Sodium-ion Batteries
Yu-Bin Niu, Yu-Jie Guo, Ya-Xia Yin,* Si-Yuan Zhang, Tao Wang, Ping Wang, Sen Xin, Yu-Guo Guo*
Adv. Mater., 2020, 32, 2001419

2020-07-08
A Rational Reconfiguration of Electrolyte for High-Energy and Long-Life Lithium-Chalcogen Batteries
Wen-Peng Wang, Juan Zhang,* Ya-Xia Yin, Hui Duan, Jia Chou, Sheng-Yi Li, Min Yan, Sen Xin,* Yu-Guo Guo*
Adv. Mater., 2020, 32, 2000302

2020-05-08
Building an Air Stable and Lithium Deposition Regulable Garnet Interface from Moderate-Temperature Conversion Chemistry
Hui Duan, Wan-Ping Chen, Min Fan, Wen-Peng Wang, Le Yu, Shuang-Jie Tan, Xiang Chen, Qiang Zhang, Sen Xin,* Li-Jun Wan,* Yu-Guo Guo*
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 12069

2020-04-17
Enabling Durable Electrochemical Interface via Artificial Amorphous Cathode Electrolyte Interphase for Hybrid Solid/Liquid Lithium-Metal Batteries
Jia-Yan Liang, Xu-Dong Zhang, Xian-Xiang Zeng, Min Yan, Ya-Xia Yin, Sen Xin, Wen-Peng Wang, Xiong-Wei Wu, Ji-Lei Shi*, Li-Jun Wan*, Yu-Guo Guo*
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 6585

2020-02-04
Tuning wettability of molten lithium via a chemical strategy for lithium metal anodes
Shu-Hua Wang, Junpei Yue, Wei Dong, Tong-Tong Zuo, Jin-Yi Li, Xiaolong Liu, Xu-Dong Zhang, Lin Liu, Ji-Lei Shi, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo*
Nat. Commun., 2019, 10, 4930

2019-10-31
Self-Healable Solid Polymeric Electrolytes for Stable and Flexible Lithium Metal Batteries
Na Wu*, Ya-Ru Shi, Shuang-Yan Lang, Jin-Ming Zhou*, Jia-YanLiang, Wei Wang, Shuang-JieTan, Ya-XiaYin, Rui Wen, Yu-Guo Guo*
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 18146

2019-10-10
Ordered Ni6-Ring Superstructure Enables High-Stable Sodium Oxide Cathode
Peng-Fei Wang,Mouyi Weng, Yao Xiao, Zongxiang Hu, Qinghao Li, Meng Li, Yi-Ding Wang, Xin Chen, Xinan Yang, Ya-Xia Yin*, Xiqian Yu, Yinguo Xiao, Jiaxin Zheng, Li-Jun Wan, Feng Pan* and Yu-Guo Guo*
Adv. Mater., 2019, 31, 1903483

2019-09-10
Engineering Janus Interfaces of Ceramic Electrolyte via Distinct Functional Polymers for Stable High-Voltage Li-Metal Batteries
Jia-Yan Liang, Xian-Xiang Zeng, Xu-Dong Zhang, Tong-Tong Zuo, Min Yan, Ya-Xia Yin, Ji-Lei Shi, Xiong-Wei Wu, Yu-Guo Guo,* Li-Jun Wan*
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 9165

2019-05-30
Nitriding-Interface-Regulated Lithium Plating Enables Flame-Retardant Electrolytes for High-Voltage Lithium Metal Batteries
Shuang-Jie Tan, Junpei Yue, Xin-Cheng Hu, Zhen-Zhen Shen,Wen-PengWang, Jin-Yi Li, Tong-Tong Zuo, Hui Duan, Yao Xiao, Ya-Xia Yin, Rui Wen, and Yu-Guo Guo*
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 7802

2019-04-15
The devil is in the electrons
Junpei Yue, Yu-Guo Guo*
Nat. Energy, 2019, 4, 174

2019-02-13
Extended Electrochemical Window of Solid Electrolytes via Heterogeneous Multilayered Structure for High-Voltage Lithium Metal Batteries
Hui Duan, Min Fan, Wan-Ping Chen, Jin-Yi Li, Peng-Fei Wang, Wen-Peng Wang, Ji-Lei Shi, Ya-Xia Yin, Li-Jun Wan*, Yu-Guo Guo*
Adv. Mater., 2019, 31, 1807789

2019-02-03
共2页  12下一页尾页
中国科学院   版权所有 © 中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室
地址:北京市海淀区中关村北一街2号  邮编:100190