English  |  中科院化学所  |  中国科学院
 首 页  人员 研究方向 研究成果 科研设备 招生招聘 图片展 联系方式 链接 科研进展
 
当前位置:首页 > 方晓红 > 研究成果 > 论文
2020年论文
时间:2021-09-25 浏览:
  
 

1.        Fang Luo, Gege Qin, Tie Xia, Xiaohong Fang*, Single-Molecule Imaging of Protein Interactions and Dynamics,  Annu. Rev. Anal. Chem. 2020, 13, 337-361.

2.        Xiaojun Tang, Yayun Wu, Rong Zhao, Xiaolong Kou, Zaizai Dong, Wei Zhou, Zhen Zhang, Weihong Tan, Xiaohong Fang*, Photorelease of Pyridines Using the Metal-free Photoremovable Protecting Group, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 18386-18389.

3.        Zaizai Dong, Chuanhao Tang, Zhen Zhang, Wei Zhou, Rong Zhao, Lina Wang, Jiachao Xu, Yayun Wu, Jiang Wu, Xing Zhang, Li Xu, Libo Zhao*, and Xiaohong Fang* , Simultaneous Detection of Exosomal Membrane Protein and RNA by Highly Sensitive Aptamer Assisted Multiplex–PCR, ACS Appl. Bio. Mater.  2020, 3, 5, 2560-2567.

4.        Yayun Wu, Hefei Ruan, Zaizai Dong, Rong Zhao, Jianqiang Yu, Xiaojun Tang, Xiaolong Kou, Xing Zhang, Manchen Wu, Fang Luo, Jinghe Yuan*, and Xiaohong Fang*, Fluorescent Polymer Dot-Based Multicolor Stimulated Emission Depletion Nanoscopy with a Single Laser Beam Pair for Cellular Tracking, Anal. Chem. 2020, 92, 17, 12088–12096.

5.        Jinghe Yuan*, Rong Zhao, Jiachao Xu, Ming Cheng, Zidi Qin, Xiaolong Kou, Xiaohong Fang*, Analyzing protein dynamics from fluorescence intensity traces using unsupervised deep learning network, Communication Biology 2020, 3:669.

6.        Xiaoling Li, Cuiyun Yin, Yuyang Wu, Zhen Zhang, Dagang Jiang, Dan Xiao, Xiaohong Fang*, Cuisong Zhou*, Plasmonic nanoplatform for point-of-care testing trace HCV core protein,  Biosens. Bioelectron. 2020,147, 111488. 

7.        Yuxing Liang, Rong Zhao, Xinyue Liang, Xiaohong Fang, Single-molecule Imaging and Analysis of Signal Transduction Proteins on Cell Membranes, Chem. J Chin. U.  2020,6,1127-1138

8.       Wei Zhou, Jiawei Huo, Yang Yang, Xiaoyan Zhang, Shumu Li, Chong Zhao, Haijun Ma, Yang Liu, Jianan Liu, Jiao Li, MingMing Zhen, Jie Li,* Xiaohong Fang,* and Chunru Wang*, Aminated Fullerene Abrogates Cancer Cell Migration by Directly Targeting Myosin Heavy Chain 9, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 56862−56873

9.        Xiajun Hu, Xiao Chen, Xiaoli Shi, Jingwei Gao, Zhuo Ao, Nan Li, Jinghe Yuan, Xiaohong Fang, Zhihua Qiu, Zihua Zhou, Yuhua Liao*, Dong Han*, Bionanoparticle-Based Delivery in Antihypertensive Vaccine Mediates DC Activation through Lipid-Raft Reorganization, Adv. Funct. Mater. 2020,30, 2000346.

 
 
【打印本页】【关闭本页】
中国科学院   版权所有 © 中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室
地址:北京市海淀区中关村北一街2号  邮编:100190