English  |  中科院化学所  |  中国科学院
 首 页  人员 研究方向 研究成果 科研设备 招生招聘 图片展 联系方式 链接 科研进展
 
当前位置:首页 > 王春儒 > 研究成果 > 论文
2017年论文
时间:2019-12-06 浏览:
  

2017发表文章列表:

1. Jie Li, Fuwen Zhao, Taishan Wang, Mingzhe Nie, Jiang-Jun Li, Zhixiang Wei*, Li Jiang, Chun-Ru Wang*, Ethylenediamine functionalized fullerene nanoparticles as independent electron transport layer for high-efficiency inverted polymer solar cells, J. Mater. Chem. A. 2017, 5, 947.

2. Liping Wang, Pengfei Wang, Taishan Wang, Yaxia Yin, Yuguo Guo*, Chunru Wang*, Prussian blue nanocubes as cathode materials for aqueous Na-Zn hybrid batteries, J. Power Sources 2017, 355, 18.

3. Liping Wang, Nianwu Li, Taishan Wang, Yaxia Yin, Yuguo Guo*, Chunru Wang*, Conductive graphite fiber as a stable host for zinc metal anodes, Electrochim. Acta 2017, 244, 172.

4. Yue Zhou, Ruijun Deng, Mingming Zhen*, Jie Li, Mirong Guan, Wang Jia, Xue Li, Ying Zhang, Tong Yu, Toujun Zou, Zhigao Lu, Jun Guo, Lei Sun, Chunying Shu, Chunru Wang*, Amino acid functionalized gadofullerene nanoparticles with superior antitumor activity via destruction of tumor vasculature in vivo, Biomaterials 2017, 133, 107.

5. Fuwen Zhao, Yang Li, Zaiyu Wang, Yang Yang, Jianqi Zhang*, Li Jiang, Taishan Wang, Zhixiang Wei*, Wei Ma*, Andong Xia, Yongfang Li and Chunru Wang*, Combining energy transfer and optimized morphology for highly efficient ternary polymer solar cells, Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1602552.

6. Fuwen Zhao, Shuixing Dai, Yang Wu, Qianqian Zhang, Jiayu Wang, Li Jiang, Qidan Ling, Zhixiang Wei, Wei Ma, Wei You, Chunru Wang* and Xiaowei Zhan*, Single-Junction binary-blend nonfullerene polymer solar cells with 12.1% efficiency, Adv. Mater. 2017, 29, 1700144.

7. Wei Han, Xiulin Yang, Fuwen Zhao, Xiaofeng Shi, Taishan Wang, Xiangdong Zhang*, Li Jiang*, A mesoporous titanium glycolate with exceptional adsorption capacity to remove multiple heavy metal ions in water, RSC Adv. 2017, 7, 30199.  

8. Yongjian Li, Taishan Wang*, Chong Zhao, Yu Qin, Haibing Meng, Mingzhe Nie, Li Jiang, Chunru Wang*, Magnetoreception system constructed by dysprosium metallofullerene and nitroxide radical, Dalton Trans. 2017, 46, 8938.

9. Liping Wang, Taishan Wang, Xudong Zhang, Jiayan Liang, Li Jiang, Yaxia Yin, Yuguo Guo*, Chunru Wang*, Iron oxyfluorides as lithium-free cathode materials for solid-state Li metal batteries, J. Mater. Chem. A. 2017, 5, 18464.

10. Yue Zhou, Jie Li, Haijun Ma, Mingming Zhen*, Jun Guo, Liping Wang, Li Jiang,Chunying Shu, Chunru Wang*, Biocompatible [60]/[70] fullerenols: potent defense against oxidative injury induced by reduplicative chemotherapy, Appl. Mater. Interfaces. 2017, 9, 35539.

11. Ying Zhang, Chunying Shu, Mingming Zhen*, Jie Li, Tong Yu, Wang Jia, Xue Li, Ruijun Deng, Yue Zhou, Chunru Wang*, A novel bone marrow targeted gadofullerene agent protect against oxidative injury in chemotherapy, Sci. China Mater. 2017, 60, 866.

12. Zhigao Lu, Ruijun Deng, Mingming Zhen*, Xue Li, Toujun Zou, Yue Zhou, Mirong Guan, Ying Zhang, Yuqing Wang, Tong Yu, Chunying Shu, Chunru Wang*, Size-tunable NaGdF4 nanoparticles as T2 contrast agents for high-field magnetic resonance imaging, RSC Adv. 2017, 7, 43125.

13. Chong Zhao, Taishan Wang,* Yongjian Li, Haibing Meng, Mingzhe Nie, Jianlei Tian, Chunru Wang*, Awaking N-hyperfine couplings in charged yttrium nitride endohedral fullerenes, Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 26846.

14. Bo Wu, Taishan Wang, Zhuxia Zhang, Li Jiang, and Chunru Wang*, A temperature-responsive C2 wagging vibration in Sc2C2@Cs-C82, Chem. Commun. 2017, doi: 10.1039/C7CC08509E.

15. Yuze Lin, Bo Chen, Fuwen Zhao, Xiaopeng Zheng, Yehao Deng, Yuchuan Shao, Yanjun Fang, Yang Bai, Chunru Wang, and Jinsong Huang*, Matching charge extraction contact for wide-bandgap perovskite solar cells, Adv. Mater. 2017, 29, 1700607.

16. Shuixing Dai, Fuwen Zhao, Qianqian Zhang, Tsz-Ki Lau, Tengfei Li, Kuan Liu, Qidan Ling, Chunru Wang, Xinhui Lu, Wei You, and Xiaowei Zhan*, Fused nonacyclic electron acceptors for efficient polymer solar cells, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1336.

17. Ruimin Li, Yue Zhou, Li Zou, Shumu Li, Jing Wang, Chunying Shu, Chunru Wang, Jiechao Ge,*, Liansheng Ling*, In situ growth of gold nanoparticles on hydrogen-bond supramolecular structures with high peroxidase-like activity at neutral pH and their application to one-pot blood glucose sensing, Sens. Actuators, B. 2017, 245, 656-664.

18. Mingxia Sun, Yuan Chen, Yongmei Zheng, Mingming Zhen, Chunying Shu , Zhendong Dai, Aiping Liang*, Stanislav N. Gorb, Wettability gradient on the elytra in the aquatic beetle Cybister chinensis and its role in angular position of the beetle at water-air interface, Acta Biomater. 2017, 51, 408-417.

19. Boyu Jia, Yao Wu, Fuwen Zhao, Cenqi Yan, Siya Zhu, Pei Cheng, Jiangquan Mai, Tsz-Ki Lau, Xinhui Lu, Chun-Jen Su, Chunru Wang, Xiaowei Zhan. Rhodanine flanked indacenodithiophene as non-fullerene acceptor for efficient polymer solar cells, Science China Chemistry, 2017, 60(2), 257-263.

20. Shenglin Yang, Xavier MuletThomas GengenbachLynne WaddingtonAaron SeeberMingming ZhenChunru WangBenjamin W. MuiraGeorgina K. Suchb,   Xiaojuan Hao. Limitations with solvent exchange methods for synthesis of colloidal fullerenes, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, 514, 21–31.

21. Huahang Pan, Jingdan Duan, Guixia Zhai, Pengcheng Jin, Xiaohui Zhao, Li Jiang, Jinchong Xiao. Synthesis, Optoelectronic and Self-Assembly Properties of Diazadioxaacene Derivatives, Chem. Asia. J., 2017, 12(16), 2121-2126.

22. Anna Gu, WanchunXiang*, Taishan Wang, Shaoxuan Gu, Xiujian Zhao, Enhance photovoltaic performance of tris(2,2′-bipyridine) cobalt(II)/(III) based dye-sensitized solar cells via modifying TiO2 surface with metal-organic frameworks, Solar Energy, 2017, 147, 126–132.

23. Congju Li, Yingying Yin, Bin Wang, Tao Zhou, Jiaona Wang, Jianjun Luo, Wei Tang, Ran Cao, Zuqing Yuan, Nianwu Li, Xinyu Du, Chunru Wang,* Shuyu Zhao,  Yuebo Liu, and Zhong Lin Wang. Self-Powered Electrospinning System Driven by a Triboelectric Nanogenerator, ACS Nano 2017, 11, 10439-10445.

24. Daiqin ChenDongzhi YangMingming ZhenYue ZhouWeifei Lu, Chunying ShuChunru Wang and Hao Hong. Glioblastoma targeting by a radiolabeled water-soluble Gd@C82 fullerene derivative: a PET/MRI study. J. Nucl. Med., 2017, 58, 169.

 
 
【打印本页】【关闭本页】
中国科学院   版权所有 © 中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室
地址:北京市海淀区中关村北一街2号  邮编:100190